Цпк позбавлення батьківських прав

Цпк позбавлення батьківських прав

При підготовці до судового розгляду справи про позбавлення батьківських прав одного з батьків судді з метою захисту прав неповнолітнього і забезпечення належних умов його подальшого виховання, а також охорони прав батьків, не проживає разом з дитиною, необхідно в кожному випадку сповіщати цього батька про час і місце судового розгляду і роз’яснювати, що він має право заявити вимогу про передачу йому дитини на виховання.

Справи про позбавлення батьківських прав розглядаються районними судами. Територіальна підсудність визначається місцем проживання відповідача. У разі якщо місце знаходження відповідача невідоме, суд оголошує розшук. Згідно зі ст. 50 ЦПК України суд призначає адвоката в якості представника у разі відсутності представника у відповідача, місце проживання якого невідоме. Державне мито за позовами про позбавлення батьківських прав як позовами немайнового характеру становить 100 руб. для фізичних осіб.

Підстави позбавлення батьківських прав

 1. не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважних причин і протягом шести місяців не виявили щодо неї батьківського піклування;
 2. ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;
 3. жорстоко поводяться з дитиною;
 4. є хронічними алкоголіками або наркоманами;
 5. вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
 6. засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

У разі коли усиновлення здійснюється у відповідних органах держави, на території якої проживає дитина, консульська установа чи дипломатична установа України готує висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини і видає його заявнику для подання до відповідного органу.

Cудова практика України — судові рішення

З позовом у суд про позбавлення батьківських прав вправі звернутися один з батьків, опікун (піклувальник) дитини, органи опіки і піклування, адміністрація установи, у якому дитина перебуває на утриманні і вихованні (будинку дитини, дитячого будинку і т.п.), інші органи і установи, на які покладені обов’язки по охороні прав неповнолітніх, а також прокурор.

Позбавлення батьківських прав — міра крайня. Насамперед, неблагополучній родині намагаються допомогти, але коли інтереси дитини під загрозою і довірити її подальше виховання батькам ніяк не можна, приймається рішення про позбавлення батьків батьківських прав.

Цпк позбавлення батьківських прав

До дитячих закладів відносяться, наприклад, соціально-реабілітаційні центри для неповнолітніх; центри допомоги дітям, що залишились без батьківського піклування; територіальні центри соціальної допомоги сім’ї і дітям; дитячі будинки; інтернати для розумово відсталих дітей і дітей з фізичними вадами тощо.

В двох наведених випадках немає потреби звертатись до інституту позбавлення батьківських прав. Закон допускає можливість усиновлення без згоди батьків. Відповідно до ч. 2 ст. 219 СК усиновлення дитини може бути проведено без згоди повнолітніх батьків, якщо судом буде встановлено, що вони, не проживаючи з дитиною понад шість місяців без поважних причин, не проявляють щодо неї батьківської турботи та піклування, не виховують та не утримують її.

Позбавлення батьківських прав

Слід застерегти Вас, що суди та органи опіки та піклування мають такий підхід, що позбавлення батьківських прав є крайнім засобом відповідальності того з батьків, проти якого подано такий позов і відповідно у разі активної позиції та заперечень проти позбавлення батьківських прав суди та служба у справах дітей відмовляють у задоволенні такого позову, що й є головною складністю даної процедури. Також перешкодою в отриманні рішення на Вашу користь є наявність судових рішень щодо порядку участі у вихованні та спілкуванні з дитиною того з батьків проти якого подано позов про позбавлення батьківських прав. Дане рішення встановлює активну позицію того з батьків, який отримав таке судове рішення щодо свого бажання спілкуватися з дитиною та виконувати свої обов’язки щодо виховання.

Рекомендуем прочесть:  Двухквартирный жилой дом

Слід нагадати, що після позбавлення особи батьківських прав ніхто не застрахований від подачі цією особою позовної заяви щодо поновлення батьківських прав. У цьому разі суд перевіряє, наскільки змінилася поведінка особи, позбавленої батьківських прав, та обставини, що були підставою для винесення такого рішення, і постановляє рішення відповідно до інтересів дитини. При вирішенні справи суд бере до уваги думку другого з батьків, інших осіб, з ким проживає дитина. Обов’язковим для розгляду такої справи є висновок органу опіки та піклування про можливість поновлення у батьківських правах.

Мего-Інфо — Юридична бібліотека №1

4) хронічний алкоголізм або наркоманія. При захворюванні батьків хронічним алкоголізмом чи наркоманією дитина опиняється в хворій сімейній обстановці, вона надана сама собі, страждає морально і фізично. Здійснення батьками протиправних дій проти дитини при цьому необов’язкове, хоча вони, як правило, мають місце. При позбавленні батьківських прав батьків, хворих на хронічний алкоголізмом або наркоманію, їх вина очевидно не простежується. Проте у зв’язку з тим, що алкоголізм і наркоманія виникають в результаті свідомого доведення батьками себе до такого стану, то в даному випадку можна говорити про винну поведінку батьків. Хоча на практиці при розгляді даної категорії справ питання про вину батьків не обговорюється. Важливо те, що хронічний алкоголізм і наркоманія батьків створюють реальну загрозу для дитини, її фізичного, психічного і морального розвитку. Відповідно до абз. 4 п. 16 вказаної Постанови хронічний алкоголізм батьків і захворювання їх на наркоманію мають бути підтверджені відповідними медичними висновками.

3. Відповідно до п. 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.03.2007 р. № 3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» із підстав, передбачених п. п. 2, 4, 5 ч. 1 коментованої статті, особи можуть бути позбавлені батьківських прав тільки в разі досягнення ними повноліття.

Рекомендуем прочесть:  С чем беременной можно уйти на больничный

Юрист 24 часа — юридический сайт, юридическая практика, судебные решения, исковые требования, законодательство Украины, бланки договоров, образцы документов, действующее законодательство, доверенности, акты

Свої вимоги мотивує тим, що відповідач знаходився з нею у зареєстрованому шлюбі, від якого мають доньку ОСОБА_2. У теперішній час шлюб між ними розірваний. Вони не проживають разом з 2006 року. Відповідач з донькою не спілкується, ніякої допомоги на її утримання не надає, станом здоров`я не цікавиться, вихованням не займається. Донька проживає з нею і знаходиться на її утриманні.

Представник третьої особи — органу опіки та піклування Дніпровської районної державної адміністрації у попередньому судовому засіданні позовні вимоги підтримала і пояснила, що оскільки відповідач вихованням доньки не займається, не спілкується з нею, орган опіки та піклування дійшов до висновку про доцільність позбавлення відповідача батьківських прав.

Позбавлення батьківських прав: процедура та документи

Позбавлення батька або матері батьківських прав не впливає на обсяг прав самих дітей. Тобто дитина зберігає всі майнові права, засновані на кровній спорідненості, зокрема, право на аліменти, права власності на нерухоме майно або право користування житловим приміщенням. Крім того, відповідно до ст. 1261 ЦК, діти залишаються спадкоємцями першої черги.

 • втрачають право на виховання дітей
 • втрачають немайнові права щодо дітей
 • перестають бути представниками дитини
 • втрачають права на пільги і держ. допомогу
 • не можуть бути усиновлювачами та опікунами
 • не можуть розраховувати на майнові права, пов’язані з батьківством і материнством, які присуджувалися б їм при непрацездатності

АДВОКАТЫ ОДЕССЫ -> ->

Суд також не взяв до уваги, що відповідач нотаріально підтвердив своєю заявою відмову від утримання та виховання доньки. А тому не зрозуміло, як суд прийшов до такого висновку, що Г. не ухиляється від своїх батьківських обов’язків, хоча взагалі відмовився від свої дитини, та надав до суду заяву, в якій позов просив задовольнити, що в котрий раз підтверджує небажання батька виконувати свої обов’язки, передбачені Сімейним кодексом України.

Відповідно до приписів ст. ст. 4, 8,10,11,212,213 ЦПК України судові рішення приймаються судом за результатами обговорення усіх обставин справи та за умови здійснення за своїм внутрішнім переконанням оцінки доказів, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Законодавство України

 1. Відповідно до ст. 242 СК усиновлювач може бути позбавлений батьківських прав. При цьому настають наслідки, встановлені ст. 166 СК. У разі смерті усиновлювача, позбавленого батьківських прав, дитина одержує право на спадкування на загальних підставах, оскільки діти не позбавляються майнових прав, заснованих на родинному зв’язку, та залишаються спадкоємцями першої черги.

Положення ч. 2 ст. 219 СК у взаємозв’язку з положенням ч. 4 ст. 217 цього Кодексу слід розуміти так: для усиновлення дитини, батьками якої є неповнолітні особи, потрібна згода їх самих, а також їхніх батьків незалежно від часу, протягом якого неповнолітні батьки не проживали з дитиною.

Ссылка на основную публикацию